81 442-61-37 Kartoteka online

NOWA JUTRZENKA

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowa Jutrzenka" powstała 25 lipca 2008r., tj. z chwilą rejestracji w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodraczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000310777.

Za podstawowy cel dzialności działalności spółdzielni przyjęte zostało zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin poprzez dokonanie wykupu z masy upadłości SBM „KONMED” w  Lublinie budynków mieszkalnych położonych w Lublinie przy ulicy Jutrzenki 12,14 i 16 wraz z infrastrukturą bez obciążeń hipotecznych i innych.

Głównym zadaniem powołanych organów  Spółdzielni było przygotowanie nowopowstałego podmiotu do wykupu nieruchomości

z masy upadłości SBM Konmed" w upadłości, zorganizowanie bieżącej pracy Spółdzileni i przeprowadzenie transakcji kupna-sprzedaży. Umowa wykupu nieruchomości zawarta została w kwietniu 2009r., a z dniem 01 czerwca 2009r. Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa"Nowa Jutrzenka" przejęła nieruchomości w zarząd.

Majątek Spółdzielni stanowiło w owym czasie 5 działek gruntu, z posadowionymi na nich 3 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Nowa spółdzielnia jako nadzieja dalszego stabilnego funkcjonowania przyjęła optymistyczna nazwę "NOWA JUTRZENKA".

 

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 
                niemieszkalnych,

43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych,

43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 
                klimatyzacyjnych,

43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

43.31.Z - tynkowanie,

43.32.Z. -zakładanie stolarki budowlanej,

43.33.Z - posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,

43.34.Z - malowanie i szklenie,

43.39.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

43.91.Z - wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

68.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

69.20.Z - działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,

81.10.Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

81.29.Z - pozostałe sprzątanie,

81.30.Z - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

 

As-dom
As-dom

Panel klienta

Zapraszamy do korzystania z systemu Kartoteka on-line, umożliwia on bieżący podgląd wysokości opłat czynszowych.