81 442-61-37 Kartoteka online

Statut i regulaminy

Plan gospodarczy na 2023 r.

2023-10-25

Plan gospodarczy 2023.pdf

Plan gospodarczy na 2022 r.

2022-10-28

Plan gospodarczy 2022.pdf

Regulamin korzystania z placu zabaw

2013-07-31

regulamin-korzystania-z-placu-zabaw-nj.pdf

Regulamin pracy Zarządu

2013-01-22

Regulamin pracy Zarządu

regulamin-pracy-zarzadu.pdf

Regulamin pracy Rady Nadzorczej

2013-01-22

regulamin-pracy-rady-nadzorczej-nj.pdf

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia

2013-01-22

regulamin-obrad-walnego-zgromadzenia-czlonkow-_-nj.pdf

Regulamin gospodarki finansowej

2013-01-22

Regulamin gospodarki finansowej  

regulamin-gospodarki-finansowej-nj.pdf

Regulamin gospodarki mieszkaniowej

2013-01-22

Regulamin gospodarki mieszkaniowej

regulamin-gospodarki-mieszkaniowej-njz.pdf
zasady-rozlicz-kosztow-ogrzewania_-zalacznik-do-regulaminu.pdf

Regulamin windykacji wierzytelności

2013-01-22

Regulamin windykacji wierzytelności

regulamin-windykacji-wierzytelnosci-nj.pdf

Regulamin porządku domowego

2013-01-22

Regulamin porządku domowego

regulamin-porzadku-domowego-nj.pdf

Statut WSM "Nowa Jutrzenka"

2013-01-19

Nowy Statut WSM "Nowa Jutrzenka" - 2018

statut 2018.pdf
As-dom
As-dom

Panel klienta

Zapraszamy do korzystania z systemu Kartoteka on-line, umożliwia on bieżący podgląd wysokości opłat czynszowych.