81 442-61-37 Kartoteka online

Formularze do pobrania

oświadczenie do ustalenia wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych

2022-09-19

Wypełnij i złóż oświadczenie w biurze Spółdzielni w celu ustalenia lub zaktualizowania opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

oświadczenie o liczbie osób - do opłaty za gospodarowanie odpadami-1.pdf

wniosek o wydanie loginu i hasła do KartotekaOnLine

2022-09-19

Wypełnij i złóż ten wniosek w biurze Spółdzielni w celu uzyskania dostępu do elektronicznej karty lokalu.

wniosek o wydanie loginu i hasla jutrzenka.pdf
As-dom
As-dom

Panel klienta

Zapraszamy do korzystania z systemu Kartoteka on-line, umożliwia on bieżący podgląd wysokości opłat czynszowych.